Search again

Found: 391  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 วิธีเพิ่มเงินที่ทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง = The Behavior Gap / คาร์ล ริชาร์ด
Author
ริชาร์ด, คาร์ล
Published
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
Call Number
332.024 ร
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
100 แบรนด์ล้มดัง / แมทท์ เฮก
Author
เฮก, แมทท์
Published
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
Call Number
658.4 ฮ
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
11 แม่ทัพไอที / ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล และ ดาว ไวรักษ์สัตว์
Author
ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2545.
Call Number
650.1 ณ
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
50สถานการณ์วัดใจเจอแบบนี้จะทำอย่างไรดี / ลี, จอง
Author
ลี, จอง
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550.
Call Number
153.43 ล
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
70 ปี จิราธิวัฒน์ Central / วิรัตน์ แสงทองคำ
Author
วิรัตน์ แสงทองคำ
Published
กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2546.
Call Number
650.1 ว
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย
Author
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542.
Call Number
332.49593 ธ
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
;วิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย = Analysis of the Thai economiy / สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และถวิล นิลใบ.
Author
สมรักษ์ รักษาทรัพย์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2543.
Call Number
330.9593 ส
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
BITCOIN 101 : สนุกกับโลกของ Bitcoin อ่านง่าย สนุก ในสไตล์คนรุ่นใหม่ / สิราวรรณ สกุลมาลัยทอง.
Author
สิราวรรณ สกุลมาลัยทอง.
Published
กรุงเทพฯ: บิทคับ แล็บส์, 2564.
Call Number
332.4 ส 2564
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
Born for this : how to find the work you were meant to do / Chris Guillebeau
Author
Guillebeau, Chris
Published
London : Pan Books, 2018
Call Number
650.1 G
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
Business correpondence made easy / วรพงษ์ คุณเดชอมร
Author
วรพงษ์ คุณเดชอมร
Published
กรุงเทพฯ : โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2551.
Call Number
651.75 ว
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
Cartoonomics = เศรษฐศาสตร์ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปาลเดชพงศ์
Author
เต็มยศ ปาลเดชพงศ์
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
Call Number
330 ต
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
Cartoonomics เศรษฐศาสตร์ฉบับการ์ตูน / เต็มยศ ปานเดชพงศ์
Author
เต็มยศ ปานเดชพงศ์
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
Call Number
330 ต
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
CEO โลกตะวันออก ฉบับลีลาบริหารสามมิติ / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
Author
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
Published
กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2547.
Call Number
658.4 ก
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั้งนิรันดร
Author
อาร์ม ตั้งนิรันดร
Published
กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561
Call Number
330.951 อ
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา

image
China Shock : วิกฤตของจีนในเกมเศรษฐกิจโลกใหม่ / อาร์ม ตั้งนิรันดร.
Author
อาร์ม ตั้งนิรันดร.
Published
กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2567.
Call Number
330.951 อ 2567
Location
ห้องสมุดมัธยมศึกษา
ห้องสมุดดร.สิงห์โต จ่างตระกูล

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles